top of page

Spirituele Tango

We zijn dit jaar gestart met de cursus “Spirituele Tango”. Hopelijk wekt het al meteen jouw interesse, maar het kan zijn dat je jezelf ziet als nuchtere Hollander. Iemand die met beide benen op de dansvloer staat, weloverwogen passen zet en geen behoefte heeft aan “zweverige poespas”.

Lees in ieder geval vooral verder, want onze nieuwe cursus is voor iedereen de moeite waard.

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit wordt vaak gezien als zweverig en ten onrechte verward met religie. Het is een breed concept met ruimte voor vele perspectieven. Over het algemeen wordt er gerefereerd aan de zoektocht naar zingeving, de gedachte dat er iets is wat groter is dan jijzelf en de manier waarop mensen contact maken met zichzelf en alles en iedereen om zich heen. Spirituele Tango heeft vooral betrekking tot het laatstgenoemde.

Wat is de connectie tussen de Argentijnse Tango en spiritualiteit?

Spiritualiteit en dans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contact maken met jezelf (en de ander(en)), het interpreteren van muziek, de manier waarop je je door de ruimte beweegt. In het geval van de Argentijnse Tango begint het allemaal met de danshouding: de open of gesloten omhelzing. Een juiste danshouding is essentieel voor de connectie tussen leider en volger en de uitvoering van de tango. Klinkt wellicht eenvoudig, maar we zien vaak dat hoofd en hart niet op één lijn liggen. Iedereen neemt namelijk zijn eigen gedachten en gevoelens mee de dansvloer op. Rationeel gezien denk je contact te maken met je danspartner zodra je diegene vasthoudt. Wanneer je echter (te) veel in je hoofd zit, wordt de spanning voelbaar in jouw lichaam. Dit is zeker merkbaar voor jouw danspartner, zonder dat je het waarschijnlijk doorhebt. Misschien reageer je twijfelachtig of gespannen of trek je juist jouw eigen plan. Wanneer de verbinding met jezelf ontbreekt, kan je ook moeilijk contact maken met anderen.

Over de cursus

Wat maakt deze cursus dan anders dan de reguliere cursus? Het eerder genoemde spirituele aspect klinkt velen van jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren.

In onze nieuwe cursus ligt de nadruk op verbintenis: met het moment, jezelf, jouw danspartner en de omgeving. Iets wat in de reguliere cursus wordt aangestipt, maar hetgeen waar de cursus Spirituele Tango om draait. We nemen aan het begin van iedere les een moment om ons bewust te worden van ons eigen lichaam en dat van de ander. De nadruk ligt niet op het perfectioneren van figuren of op jezelf vergelijken met andere dansers.

Aan de hand van een serie oefeningen en passende tangomuziek, leer je om je te focussen op je gevoel en om helder te communiceren.

bottom of page